Vyberte si naší nabídky...

Čerpadlové skupiny

Čerpadlové skupiny

Termostatické čerpadlové skupiny

pro kotle na tuhá paliva se skládají z:

  • oběhového čerpadla kotlového okruhu
  • termostatického směšovacího ventilu
  • případných dalších komponent.

Automaticky směšují vratnou vodu z otopného systému (nebo akumulační nádrže) s výstupní vodou z kotle a udržují tak teplotu vratné vody do kotle na dané minimální teplotě.

 

Názornou ukázku toho, jak fungují systémy topení 

 

 

Nabízíme několik modelů termostatických čerpadlových skupiny, které se liší především typem oběhového čerpadla:

Provoz kotle bez termostatického ventilu

\"TSV\"

Jednoduchý systém topení krbovou vložkou/kotlem bez použití termostatického ventilu. V tomto systému může docházet ke kondenzaci vodních par. Díky chladné vratné vodě do kotle vzniká na teplosměnných plochách kotle agresivní kondenzát. Vzniklý kondenzát obsahuje produkty spalování, které zejména při spalování dřeva či tuhých paliv mohou byt velmi agresivní a mohou způsobovat dehtování - zanesení teplosměnných ploch kotle a jejich korozi. Zanesené teplosměnné plochy výrazně zhoršují účinnost kotle a kotel brzy podléhá korozi..

 

Provoz kotle s termostatickým směšovacím ventilem TSV B

\"TSVB\"

Systém topení krbovou vložkou/kotlem s použitím termostatického směšovacího ventilu. Termostatické směšovací ventily TSV míchají chladnou vratnou vodu z otopného systému s horkou vodou z výstupu kotle. Tím udržují celé kotlové těleso (teplosměnné plochy) na vyšší teplotě, při které ke kondenzaci nedochází, a tím se výrazně prodlouží životnost a zvýší účinnost kotle.

 

Provoz kotle s termostatickým směšovacím ventilem TSV B a akumulační nádrží

\"TSVB\"

Systém topení využívající termostatický směšovací ventil TSV B a akumulační nádobu. Otopná voda nahřívá akumulační nádobu, která uchovává teplo a do otopné soustavy ho dodává pouze v množství potřebném pro vytápění objektu. Nedochází tak k přetápění objektu a vhodnou volbou objemu akumulační nádrže a použitím inteligentní regulace lze docílit takřka stejného komfortu vytápění jako u spínaných zdrojů (plynových kotlů, kotlů na LTO, elektrokotlů apod.). V tomto případě zdroj pracuje vždy ve svých nominálních parametrech, tudíž s maximální možnou účinností, a to vždy přináší nejen vysokou úsporu nákladů na vytápění, ale také významně prodlužuje životnost kotle.

 
  • REGOMAT W s minimální výstupní teplotou 45 °C nebo 55 °C nebo 65 °C (Wilo ST 25/7)
  • REGOMAT WYP s minimální výstupní teplotou 45 °C nebo 55 °C nebo 65 °C (Wilo Yonos 25/1-6)
  • REGOMAT G s minimální výstupní teplotou 45 °C nebo 55 °C nebo 65 °C (Grundfos Alpha 2L 25-40)

THERMOVAR

\"THERMOVAR\"

  • Thermovar LK810 s minimální výstupní teplotou 55 °C nebo 65 °C nebo 70 °C (Grundfos UPSO 65 Low Energy)
  • Thermovar LK810 ECO s minimální výstupní teplotou 65 °C (Grundfos Alpha 2L 60)

Termostatické skupiny Thermovar obsahují navíc plovoucí zpětnou klapku, která umožňuje chlazení kotle samotížnou cirkulací při výpadku proudu a zároveň zabraňuje vychlazování akumulační nádoby přes kotel po jeho vyhasnutí.