Vyberte si naší nabídky...

Ochrana a regulace kotlů

Ochrana kotlů proti přehřátí

Při provozu kotlů na tuhá paliva může dojít k jejich přehřátí, nejčastěji z důvodu výpadku el. proudu. Zastaví se oběhové čerpadlo kotle, který má v sobě žhavé palivo, a teplota otopné vody v kotli začne prudce stoupat, protože se teplo z kotle neodvádí. Tomuto nebezpečí je možné předcházet dvěma způsoby:

Dochlazovací ventily

Zabrání přehřátí kotle v případě výpadku elektrické energie nebo poruchy oběhového čerpadla otopného systému.

Dochlazovací ventily Dochlazovací ventilyDochlazovací ventily

Záložní zdroje

Slouží k napájení oběhového čerpadla kotle v případě výpadku elektrické energie. Tím zajistí dochlazení kotle a zabrání jeho přehřátí. Záložní zdroje jsou dodávány se speciálním typem akumulátoru, který je na rozdíl od běžného automobilového startovacího akumulátoru navržen pro odběr menšího proudu po delší dobu.

Ochrana kotlů proti zanášení a korozi teplosměnných ploch

Při hoření se kromě jiných látek uvolňuje z paliva také voda ve formě vodní páry. Pokud je teplota spalin dostatečně
vysoká, odchází pára se spalinami komínem. Pokud se však spaliny v některém místě podchladí, dojde v tomto místě ke kondenzaci vodních par. Vzniklý kondenzát obsahuje produkty spalování, které zejména při spalování dřeva či tuhých paliv mohou být velmi agresivní a mohou způsobovat rychlou korozi a zanesení teplosměnných ploch (dehtování). Zanesené teplosměnné plochy výrazně zhoršují účinnost kotle a zvyšují riziko tvorby kotelního kamene. K rychlé korozi a zanášení ploch nedojde, pokud budou teplosměnné plochy dostatečné teplé, protože od určité teploty ke kondenzaci nedochází.
Ochranu zajistí:

Termostatické směšovací ventily TSV

Míchají chladnou vratnou vodu z otopného systému nebo akumulační nádrže s horkou vodou z výstupu kotle. Tím udržují celé kotlové těleso (teplosměnné plochy) na vyšší teplotě, při které ke kondenzaci nedochází, a díky tomu nedochází ani k zanášení a rychlé korozi těchto ploch. 
Tím se výrazně prodlouží jejich životnost a zvýší účinnost kotle.

Čerpadlové skupiny s TSV

Plní stejnou funkci ochrany kotle jako ventily TSV a navíc usnadňují montáž, protože jsou osazeny i oběhovými čerpadly kotlového okruhu.

RegomatThermovar

Urychlují instalaci kotlů na tuhá paliva tím, že obsahují všechny důležité komponenty nutné pro ochranu kotle a správnou funkci topení i přípravu teplé vody. Jsou určeny pro montáž přímo na výstupní potrubí z kotle nebo na zeď.

Čerpadlová skupina CS

Regulace kotlů na tuhá paliva

Udržují výstupní teplotu z kotle na tuhá paliva na hodnotě zvolené na knoflíku
regulátoru. Regulátory pomocí řetízků ovládají klapky přívodu spalovacího vzduchu a tím regulují výkon kotle.

 Regulátor tahu 
Regulátor tahu Regulátor tahu