Vyberte si naší nabídky...

Odkouření

Odkouření plynových kotlů Nabízíme široký sortiment odkouření pro nekondenzační plynové kotle s nuceným odtahem spalin (turbo kotle) a pro kondenzační kotle. Odkouření je určeno pro vnitřní instalaci, pouze inox fasádní je určeno pro venkovní instalaci. Výhody: snadná, rychlá montáž a revize spalinové cesty vysoká pevnost a těsnost násuvných spojů široký sortiment dílů skladem pro řešení všech možností odtahů spalin technická podpora při návrhu řešení spalinové cesty Díly systému: Sortiment obsahuje připojovací příruby, prodlužovací díly jednoduché a souosé, koncovky s výdechem spalin a sání vzduchu, kolena 45° a 90° jednoduchá a souosá, díly s inspekčními a odběrnými otvory, průchodky stěnou, průchodky střechou, komínky, vystřeďovací díly v komínovém tělese, těsnící kroužky a spojovací materiál. Jednotlivé díly se spojují násuvně a těsní se speciálními silikonovými kroužky s břity. Pro usnadnění montáže se kroužky musí před montáží namazat silikonovou pastou, např. SCIV – O - RING. V případě průchodu zdí se používá vnější a vnitřní průchodka. Pro průchod střechou lze použít rovnou nebo šikmou průchodku podle druhu střechy. Šikmá průchodka je určena pro střechy se sklonem 18 až 44°. Jednotlivé díly určené pro prodloužení se dají zkracovat na potřebnou délku. Montáž systémů se provádí podle dle příslušných technických norem ČSN EN, technických pravidel, předpisů výrobce kotlů a návodu k montáži. Odkouření turbo kotlů: Odkouření je určeno pro plynové kotle s maximální teplotou spalin v hrdle kotle 200°C a v podtlakovém nebo přetlakovém provozu. Na odvod spalin se jako materiál používá hliník. Odkouření je odolné i vůči působení případného kondenzátu. Systém odkouření je v provedení souosém ?60/100 mm nebo ?80/125 mm, kde se spaliny vedou vnitřní hliníkovou trubkou ?60 mm (?80 mm) a vzduch pro spalování se nasává plechovou lakovanou trubkou ?100 mm (?125 mm) nebo samostatným sáním vzduchu a výdechem spalin z hliníkové trubky ?80 mm. Dále je v sortimentu jednoduché odkouření ?60 mm (?100 mm). Odkouření pro turbo kotle je certifikováno podle ČSN – EN 1856-1:2003. Odkouření kondenzačních kotlů: Odkouření je určeno pro plynové nebo olejové (s max.0,2% síry) nízkoteplotní a kondenzační kotle s maximální teplotou spalin v hrdle kotle 120°C a v podtlakovém nebo přetlakovém provozu. Na odvod spalin se jako materiál používá polypropylén, který je odolný vůči kyselému kondenzátu a dobře tvarovatelný pro jednotlivé díly. Systém odkouření je v provedení souosém ?60/100 mm nebo ?80/125 mm, kde se spaliny vedou vnitřní polypropylénovou trubkou ?60 mm (?80 mm) a vzduch pro spalování se nasává plechovou lakovanou trubkou ?100 mm (?125 mm) nebo samostatným sáním vzduchu a výdechem spalin z polypropylénové trubky ?80 mm. Pro venkovní použití je určeno souosé odkouření ?80/125 mm s vnitřní spalinovou trubkou polypropylénovou a vnější trubkou nerezovou. Dále je v sortimentu jednoduché odkouření ?60 mm (?100 mm) a odkouření pro kaskády kotlů ?160 mm. Odkouření pro kondenzační kotle je certifikováno podle ČSN – EN 14471:2005.